hétfő, 05 december 2016 17:10

Álláshirdetés - Igazgatási ügyintéző

 

Szadai Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Szadai Polgármesteri Hivatal igazgatási ügyintéző munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2111 Szada, Dózsa György út 88.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. sz. melléklet 14. pont szerinti hatósági feladatkör, 24. pont szerinti koordinációs feladatkör és a 27. pont szerinti titkársági feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Az államigazgatási és önkormányzati feladat- és hatáskörök gyakorlásában való közreműködés a jegyző által meghatározott módon.
A képviselő-testületi ülések, valamint bizottsági ülések szervezésében, azok előkészítésében, végrehajtásában való részvétel. (Meghívók, előterjesztések kiküldése, határozatok, rendeletek nyilvántartásának vezetése.)
Birtokvédelmi eljárások lefolytatása.
Közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértőivel szembeni eljárás lefolytatása.
Mezőgazdasági,- állat és növény egészségügyi, valamint a parlagfűvel kapcsolatos feladatok ellátása.
A jegyző hatáskörébe tartozó vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel kapcsolatos feladatok elvégzése.
A polgármester hatáskörébe utalt államigazgatási és önkormányzati feladatok ellátásában való közreműködés.
Titkársági feladatok ellátásában való közreműködés.
Hirdetmények kezelése.
Jegyzőkönyvvezetés.
Pályázatok előkészítésében való közreműködés.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
Középiskola/gimnázium,
Középiskolai végzettség: közgazdasági, közszolgálati rendészeti, műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és szakirányú szakképesítés - 29/2012. (III. 7.) Korm. rendeletben - a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól - foglaltaknak megfelelően;
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
Kttv. 85-87. §-a szerinti összeférhetetlenségnek való megfelelés és nyilatkozattétel.

 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
  Közigazgatási alapvizsga,
  Önkormányzatnál szerzett szakmai tapasztalat, gyakorlat,
  B kategóriás jogosítvány,
  Gépírás,
  Helyismeret.
 • Elvárt kompetenciák:
  Önállóság, alapos munkavégzés, precizitás,
  Kiváló szintű problémamegoldó képesség,
  Kiváló írásbeli-, szóbeli kifejező készség,
  Csapatmunka,
  Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
  Iskolai végzettséget, képesítést igazoló bizonyítványok, okiratok másolata,
  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igénylését igazoló dokumentum,
  Részletes, fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél,
  Hozzájárulás személyes adatok kezeléséhez a pályázati eljárásban, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagok az elbírálásban résztvevők megismerhetik,
  Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
  Nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró ok, vagy korlátozó gondnokság alatt, kinevezése esetén összeférhetetlenségi ok vele szemben nem áll fenn, nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, mely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható,
  Szakmai, közigazgatási gyakorlat hitelt érdemlő igazolása.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Pál Szilvia nyújt, a +36-28/503-065/ 13. melléken vagy a 70/396-2799 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Szadai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2111 Szada, Dózsa György út 88.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1184/2016., valamint a munkakör megnevezését: igazgatási ügyintéző.
Elektronikus úton dr. Pál Szilvia, jegyző részére a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen keresztül.
Személyesen: dr. Pál Szilvia, Pest megye, 2111 Szada, Dózsa György út 88.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A kiírásnak megfelelő pályázatokat Szada Nagyközség jegyzője bírálja el. Az elbírálás eredményéről a pályázók tájékoztatást kapnak. A munkakör 6 havi próbaidő kikötésével tölthető be. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja. A kiírásnak meg nem felelő pályázatok további értékelésre nem kerülnek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: • www.kozigallas.hu 2016. december 12. • 2111 Szada, havi rendszerességgel megjelenő helyi folyóirat A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szada.hu honlapon szerezhet.

Hírek

Szadai aratás

 

Művészetek-kertje tábor a Székely-kertben

 

Hősök napja Szadán

 

PálFeri Atya Szadán