szerda, 23 november 2016 19:03

Álláshirdetés - műszaki-hatósági ügyintéző

Szadai Polgármesteri Hivatal

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Szadai Polgármesteri Hivatal
műszaki-hatósági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2111 Szada, Dózsa György út 88.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. melléklet 32. Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A település üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatos műszaki és építésügyi feladatok és azok adminisztrációja. Beruházási és felújítási munkálatokkal kapcsolatos ügyintézés (terveztetés, előkészítés, kivitelezés, szükség esetén hatósági engedélyek beszerzése, tervezőkkel, kivitelezőkkel történő egyeztetés). Úthálózattal és közművekkel kapcsolatos feladatok ellátása (önkormányzati utak kezelési, útkezelői, útfejlesztési feladatai, vízellátási, csatornázási, vízelvezetési feladatok, belvízkár elhárítás, közlekedésigazgatási, közvilágítási feladatok). Pályázatok műszaki dokumentációjának elkészítése. Helyszíni ellenőrzéseken való közreműködés. Településfejlesztés: közreműködés a településrendezési tervek, egyéb fejlesztési tervek előkészítésében, valamint a kapcsolódó hatósági feladatkörökben. Az önkormányzat képviselő-testülete és bizottságai munkájához szükséges kimutatások, előterjesztések elkészítése. Hatósági tevékenység. Kapcsolattartás más hatóságokkal. Ügyfélfogadás. Lakossági tájékoztatók készítése. Vagyonkataszter kezelése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és szakirányú szakképesítés - 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet - a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól -
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Kttv. 85-87. §-a szerinti összeférhetetlenségnek való megfelelés és nyilatkozattétel.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közigazgatási alapvizsga,
 • Önkormányzatnál szerzett szakmai tapasztalat, gyakorlat.

Elvárt kompetenciák

 • Önállóság, alapos munkavégzés, precizitás,
 • Kiváló szintű problémamegoldó képesség,
 • Kiváló írásbeli-, szóbeli kifejezőkészség,
 • Csapatmunka,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Iskolai végzettséget, képesítést igazoló bizonyítványok, okiratok másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igénylését igazoló dokumentum,
 • Részletes, fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél,
 • Hozzájárulás személyes adatok kezeléséhez a pályázati eljárásban, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagok az elbírálásban résztvevők megismerhetik,
 • Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró ok, vagy korlátozó gondnokság alatt, kinevezése esetén összeférhetetlenségi ok vele szemben nem áll fenn, nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, mely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható,
 • Szakmai, közigazgatási gyakorlat hitelt érdemlő igazolása.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Pál Szilvia nyújt, a +36-28/503-065/ 13 melléken vagy a 70/396-2799 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton
, a pályázatnak a Szadai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2111 Szada, Dózsa György út 88.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1141/2016., valamint a munkakör megnevezését: műszaki-hatósági ügyintéző.
Elektronikus úton dr. Pál Szilvia, jegyző részére a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen keresztül.
Személyesen: dr. Pál Szilvia, Pest megye, 2111 Szada, Dózsa György út 88.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiírásnak megfelelő pályázatokat Szada Nagyközség jegyzője bírálja el. Az elbírálás eredményéről a pályázók tájékoztatást kapnak. A munkakör 6 havi próbaidő kikötésével tölthető be. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja. A kiírásnak meg nem felelő pályázatok további értékelésre nem kerülnek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.szada.hu – 2016. november 23.
2111 Szada, havi rendszerességgel megjelenő helyi folyóirat

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szada.hu honlapon szerezhet.